Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia


- uvedené obchodné podmienky upravujú vzájomné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim vzniknuté na základe kúpnej zmluvy internetového obchodu www.vanas-nabytek.cz, ktoré pre obe strany záväzné.
- kupní zmluva pri nákupe v e-shope je uzavretá okamžikom odoslania objednávky
.


Objednanie tovaru


- podmínkou pre naplnenie platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári.


- prodávající je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky - množstvo tovaru, výška ceny, náklady na prepravu, vzdialenosti a podobne, žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom písomne ??alebo telefonicky. Objednávka sa považuje za neplatnú v prípade, že kupujúci túto autorizáciu požadovaným spôsobom vykonať odmietne. Predávajúci si tiež vyhradzuje právo zrušenia objednávky v prípade chyby pri typizáciu ceny
.


- prodávající má právo odmietnuť objednávku, pokiaľ kupujúci opakovane nesplní svoj záväzok odobrať tovar a zaplatiť cenu
.


- vyplněním registračného formulára, alebo záväznej objednávky internetového obchodu kupujúci dáva súhlas www.detske-postele.sk k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov a jeho nákupoch

- od potvrdenie objednávky predávajúcim začína dodacia lehota.

Doplnkové ustanovenia (vynáška + montáž)

- tovar je doručený pred dom kupujúceho s ohľadom na dostupnosti vozidla. Vodič spravidla jazdí bez závozníka, preto nie je schopný tovar sťahovať po domoch či poschodiach. Naša firma je schopná zajistiť pripadnú vynášku tovaru s ohľadom na vyťaženosť kapacít.

- záujem o vynášku, montáž je potrebné uviesť v poznámke pri objednávaní tovaru. 

-  po obdržaní objednávky, upovedomí predávajúci kupujúceho a predbežné kalkuláciu. Cena je uvedená za jedno vynesené poschodie:

Cena vynášky činí 8,- EUR / ks á poschodie a cena donášky k domu činí 8,- EUR/ ks.

- Pri objednaní vynášky rozmernejšieho nábytku (skrine, knižnice, postele ...) do poschodia je potrebné priobjednať závozníka. (V prípade, že nášmu vodičovi s nábytkom pomôžete, závozník nie je nutný).

Cena závozník činí 20, - EUR

- služba vynášky je doplnková, predávajúci si vyhradzuje právo túto službu odmietnuť z časových alebo kapacitných dôvodov.

- montáž tovaru je tiež službou doplnkovou, platia pre ňu rovnaké ustanovenia ako pre vynášku. Cena montáže je 10% z ceny výrobku pri montáži tovaru u predajcu. Ak sa montáž musí vykonať u zákazníka (skrine, postele, ...), cena po individuálnej dohode.

- platba vynášky a montáže možno iba hotovostným stykom

- objednávka montáže a vynášky je záväzná, ak bude táto služba odmietnutá pri dovoze tovaru, bude predávajúci požadovať po kupujúcom náklady spojené s odmietnutím